საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვები

კეთილი იყოს მობრძანება

შპს „კარგო ლაინი“-ში

სერვისები

სარკინიგზო

შპს „კარგო ლაინი“ თავის კლიენტებს უზრუნველჰყოფს სარკინიგზო გადაზიდვის სრული

სახმელეთო

იმისათვის რომ დავაკმაყოფილოთ მომხმარებელთა მოთხოვნები და მოლოდინი, გვაქვს

საზღვაო

კონტეინერით გადაზიდვა (FCL) მთლიანი კონტეინერით გადაზიდვა

საჰაერო

ჩვენი საჰაერო გადაზიდვა ვრცელდება აეროპორტიდან-აეროპორტამდე და

კონტაქტი