საჰაერო გადაზიდვები

საჰაერო გადაზიდვები

ჩვენი საჰაერო გადაზიდვა ვრცელდება აეროპორტიდან-აეროპორტამდე და კარიდან-კარამდე მიწოდებაზე. გთავაზობთ ტვირთის შეგროვებას აზიის, ევროპისა და აშშ-ს მთავარ ქალაქებში. ჩვენი საერთაშორისო ბიზნეს კავშირების დახმარებით, მომხმარებლებს უზრუნველვჰოფთ საექსპედიტორო საკითხების სრული გადაწყვეტით. იმ სასწრაფო გადაზიდვებისთვის რომლებთაც განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდებათ, გვაქვს საჰაერო გადაზიდვის სრული პაკეტი, მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ჩვენი კომპანიის დახმარებით ადვილად ხელმისაწვდომია თქვენი ნებისმიერი საჰაერო გადაზიდვის მოთხოვნის შესრულება. გთავაზობთ საერთაშორისო საჰაერო გადაზიდვის სრულ პაკეტს, მათ შორისაა: ტვირთის შეგროვება მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში; საბაჟო -საბროკერო მომსახურება; კარიდან-კარამდე გადაზიდვა მსოფლიოს მასშტაბით; საჰაერო გადაზიდვის საკონსულტაციო მომსახურება; სწრაფი საექსპდიტორო მომსახურება მსოფლიოს მასშტაბით; ტრანსპორტის დაზღვევა; დოკუმენტაციის მომზადება